Polityka prywatności oraz polityka cookies

Polityka cookies
1. Nasz strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Tobie najlepsze korzystanie z niej.
2. Pliki cookies to małe pliki złożone z ciągu liter i znaków, są tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron WWW.
3. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Tobie informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
4. Wykorzystujemy dane zbierane i generowane przez pliki cookies dla zwiększenia wydajności i optymalizacji strony oraz dostarczania Tobie spersonalizowanych treści reklamowych, informacyjnych, przesyłania Tobie materiałów reklamowych i informacyjnych na Twój adres e-mail (jeśli wyraziłeś na to zgodę.)
5. Możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
6. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych – Facebook, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook.

Polityka prywatności
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Flomar Artur Martyński z siedzibą w Międzychodzie, ul. Powstańców Wielkopolskich 35, 64-400 Międzychód zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 595-103-95-47, REGON: 145923560, adres e-mail do kontaktu: flomar@flomar.com.pl

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest: Stanisław Martyński,adres email: flomar@flomar.com.pl.

3. Zapewniamy poufność wszelkich przekazanych nam przez Ciebie danych osobowych oraz podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ich ochrony zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Twoje dane są gromadzone z należytą starannością i chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

4. Będziemy przetwarzać tylko te kategorie danych, które zostały zebrane od Ciebie i za Twoją zgodą przekazywane nam do przetwarzania.

5. Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) w celu:
a. udzielania odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem użytkowników na adresy podane na stronie internetowej lub przesyłaniem pytań przez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b. przeprowadzania i rozstrzygnięcia rekrutacji, jeśli użytkownik zgłosił się do procesu rekrutacyjnego, na podstawie obowiązku prawnego administratora i wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a i c RODO),
c. wykonania umowy, której jesteś stroną lub podjęcia działań na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
d. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

6. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług oraz – jeżeli wyrazisz na to zgodę – produktów i usług. W ramach marketingu będziemy między innymi wysyłać informacje o produktach, promocjach i konkursach oraz przeprowadzać badania marketingowe. Będziemy także dokonywać profilowania w celach marketingowych.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, którą możesz wycofać w dowolnym momencie. Przysługuje Ci prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taką zgodę wyraziłeś. Zgodę możesz wycofać poprzez zgłoszenie żądania na adres email: flomar@flomar.com.pl.

7. Twoje szczególne kategorie danych osobowych tj. np.: stan zdrowia, wyniki badań przetwarzamy w celu prowadzenia profilaktyki zdrowotnej, medycyny pracy, oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub leczenia (art. 9 ust. 2 lit. h). Twoje szczególne kategorie danych osobowych są przetwarzane przez osobę podlegającą obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej.

8. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Pamiętaj jednak, że konsekwencją niepodania danych może być m.in. jednak niemożność uzyskania odpowiedzi na pytanie, wzięcia udziału w procesie, niemożność wykonania umowy.

9. Przysługują Tobie następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
f. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,
g. prawo do przenoszenia Twoich danych,

W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z naszym Inspektorem danych osobowych: flomar@flomar.com.pl.

10. Jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres flomar@flomar.com.pl.

12. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

13. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom sprawiedliwości.

14. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

15. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez Administratora.

Chcąc zapewnić pacjentom odpowiednie standardy medyczne, stworzyliśmy wielospecjalistyczny zespół lekarski o wysokich kompetencjach, a także zadbaliśmy o dobrej jakości, precyzyjny sprzęt diagnostyczno-zabiegowy renomowanych firm.
W ten sposób możemy wykonywać zaawansowaną diagnostykę, jak również przeprowadzać kompleksowe leczenie pacjenta.

Designed by Smart4U.io