Rehabilitacja

Pakiet Rehabilitacja Neurologiczna w MartMedica rusza od lipca 2018!

Pierwsze trzy pakiety dostępne są w atrakcyjnej ofercie cenowej. Liczba miejsc ograniczona!
(plakat do pobrania)

Rehabilitacja Neurologiczna jest profesjonalnym świadczeniem zdrowotnym skierowanym do osób:
• po udarach mózgu,
• chorujących na stwardnienie rozsiane,
• po zabiegach neurochirurgicznych,
• chorujących na Parkinsona.

Dlaczego warto?
Przywrócenie sprawności fizycznej, zdolności do normalnego, codziennego funkcjonowania oraz poprawa czynności poznawczych i zdolności samoobsługi, a co najważniejsze skrócenie czasu niezbędnego dla powrotu do aktywności zawodowej. Poprawa funkcjonowania jako członka rodziny i społeczności.

Pakiet zawiera:
• kinezyterapię,
• terapię ręki,
• zajęcia z psychologiem,
• indywidualny plan rehabilitacji (po wstępnej kwalifikacji),
• 8 dni intensywnych zajęć (4 weekendy – sobota i niedziela, między godziną 9 a 15),
• ćwiczenia utrwalające nabywane umiejętności do samodzielnej pracy w domu.

Cena pakietu: 1280 zł brutto

Pakiet Rehabilitacji Neurologicznej jest adresowany do osób samodzielnych w podstawowych codziennych czynnościach samoobsługowych.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z przygotowaniem i doświadczeniem w pracy z osobami dotkniętymi schorzeniami neurologicznymi:
• fizjoterapeuta (kinezyterapia) – prowadzi ćwiczenia czynno- bierne porażonej kończyny, ćwiczenia samowspomagane , ćwiczenia równoważne połączone z pracą nad czuciem głębokim w obrębie kończyn dolnych, intensywny trening Buergera oraz naukę czynności lokomocyjnych po zróżnicowanym podłożu;
• terapeuta zajęciowy (terapia ręki) – prowadzi ćwiczenia czynne i oporowe chorej ręki, ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenia doskonalące precyzję chwytu i poprawiające czynności funkcjonalne;
• psycholog (diagnostyka i rehabilitacja neuropsychologiczna) – prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe: psychoedukację, ćwiczenia koncentracji i podzielności uwagi, treningi pamięci, funkcji językowych, funkcji wzrokowo-przestrzennych, planowania, logicznego myślenia, przetwarzania informacji.

Rejestracja pod nr tel.: 666 905 908